P38

Katera je bila prva velika operacija nemškega Wehrmachta namenjena zlomu upora v Jugoslaviji?

Operacija Užice (3 točke)

a.) Operacija Rösselsprung

b.) Fall Weiß

c.) Operacija Užice

Operacija Užice (2 točki)

Med temi bitkami so nemške enote zagrešile mnoge vojne zločine. Enote 324. divizije so – samo v Mačvi, po nemških podatkih ustrelile 1986 ljudi.
Koliko so jih odpeljali v taborišča?

a.) 10.325 ljudi

b.) 22.558 ljudi

22.558 ljudi (1 točka)