Kontranapadom otjeraj napadače.

Tvoj cij: APAČE 

Join the Partisans map

Napada okupator

1. bataljon Savinjskog odreda 25. kolovoza 1942, tijekom posluživanja večere, napadne jak neprijateljev odjel. Kontranapadom suborcima otjeraj napadače. 

25. kolovoza 1942

Prva bitka na teritoriji koja je prije napada na Jugoslaviju pripadala Rajhu.