Miniraj željezničku prugu!

Tvoj cilj: ILIRSKA BISTRICA

Napadaju partizani.

Miniraj željezničku prugu!

Ti, Karlo Maslo – Drago i Ervin Dolgan – Janez, kod Kilovča izbacili ste njemački vlak iz tračnica.

28. listopada 1941

Ovo je bila prva partizanska akcija na Primorskom.