Miniraj željezničku prugu!

Tvoj cilj: VUČJA VAS

Napadaju partizani.

23. prosinca 1944

Miniraj željezničku prugu s minerima Lackovog odreda!

Izvrnuli su lokomotivu i osam vagona i uništili željeznički most.