Miniraj željezničku prugu!

Tvoj cilj: RAVNE NA KOROŠKEM

Napadaju partizani.

26. listopada 1944. godine

Kao borac/borka Koruškog partizanskog odreda miniraj željezničku prugu između Ravna u Koruškoj i Dravograda.

Uništena je lokomotiva i neki vagoni.