Napadni domobransko uporište!

Tvoj cilj: VIPAVA

Join the Partisans map

Napadaju partizani

Pridruži se skupini drskih dragovoljaca iz 18. (Bazoviške) brigade, koja je provalila u zgradu domobranskog uporišta u Vipavi. 

26. siječnja 1945

Poginulo je 20 domobrana, 15 je bilo ranjenih a 4 su zarobljeni.