Napadni i raznesi most!

Tvoj cilj: LITIJA

Napadaju partizani.

20. rujna 1944. godine

Kao borac/borka Dolenjskog odreda napadni most preko Save kod dvorca Poganek.

U napadu na most preko Save kod dvorca Poganek sudjelovale su 4. i 5. brigada 15. divizije i Dolenjski partizanski odred te 6. i 11. brigada 4. operativne zone. Osam savezničkih lovačkih bombardera prvo je napalo dvorac Poganek i most. Poslije uništenja dva njemačka tenka, posada od 44 njemačka vojnika predala se, nakon drugog napada skupina bombaša. Rudari su srušili samo dio mosta oko 23 sata, ali prvi vlakovi počeli su redovito voziti tek 18. veljače 1945. godine.