Napadni i zaposjedni željeznički tunel!

Tvoj cilj: JESENICE

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

Kao borac/borkinja motoriziranog odreda zatvori željeznički tunel ispod Karavanki. 

10. svibnja 1945

Dio motoriziranog odreda 4. armade, koji se uputio prema Jesenicama te zatvorio željeznički tunel pod Karavankama prema Koruškoj. Kod Hrušice i na Jesenicama u naredna dva dana razoružao je 4600 neprijateljevih vojnika i podoficira, te 237 oficira.