Napadni neprijateljev logor!

Tvoj cilj: VRBOVSKO (HRVATSKA)

Join the Partisans map

Napadaju partizani!

15.-23. prosinca 1943

Slovenske i hrvatske narodnooslobodilačke jedinice su uz potporu dva 75 – milimetarska topa napale neprijateljev logor. Pridruži se njihovom napadu!

Borci su uz potporu minobacačke i topničke vatre zauzeli bunker za bunkerom, jako utvrđenog logora. 19. prosinca oko 950 ustaša, četnika i domobrana udarilo je iz Ogulina kroz šume u leđa narodnooslobodilačkih jedinica i nakon toga pojačalo posadu u Vrbovskom. Borbe su trajale do 23. prosinca kad je neprijateljeva posada probila blokadu i vratila se u Ogulin.