Napadni neprijateljevo uporište!

Tvoj cilj: VIPAVA

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

18. SNOUB, Bazoviška, napadne neprijateljevo uporište u Vipavi i minira zamak. Pridruži im se u napadu!

21. lipnja 1944

Zamak se porušio zbog eksplozije. U njemu se nalazila neprijateljeva posada od 25 do 30 ljudi.