Napadni neprijateljevu kolonu iz zasjede!

Tvoj cij: MOKRONOG

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

16. travnja 1942

Iz jedinice pobjegne novajlija, ubačen u 2. slovensku partizansku brigadu kao špijun, ubačen od komande neprijateljevog 14. minobacačnog bataljona. Štab brigade šalje zasjedu na Medvedjek, da napadne neprijateljeva pojačanja i natjera neprijatelja k povlačenju.