Napadni neprijateljevu motoriziranu kolonu!

Tvoj cij: VIPAVA

Join the Partisans map

Napadaju partizani.  

Kao borac/borkinja Vipavske čete napadni kamion 3. bataljon 255. pješadijske divizije koji s Nanosa ide prema Št. Vidu.

19.srpnja 1942

Palo je 3 oficira i 7 vojnika, zaplijenili su jednu strojnicu, sedam pušaka i 3 pištolje.