Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cij: KAMNIK

Join the Partisans map

Napadaju partizani 

Kao borac/borkinja Kamniškog bataljona, napadni njemački logor na Črnivcu.

16.lipnja 1942

U borbi koja je trajala sat vremena uspjeli su zaposjesti logor. Id 42 člana njemačke posade nekoliko ih je palo dok su se preostali predali. Tako je kamniški bataljon uništio jednog od prvih okupatorovih logora na Gorenjsme i Štajerskem i sebi izborio puno oružja i municije.