Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cij: TURJAK

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

Iza debelih zidina zamka Turjak, skupilo se 700 bjelogardista i četnika.
Poslije 7 dana opsade zamka, poslao je komandant Dušan Škvadra – Dule,
149 – milimetarsku haubicu, pronađenu na šentjernejskom polju.
Tvoj zadatak: s haubicom uvjeri neprijatelja da se preda!

12. rujna 1943

Predalo se 695 bjelogardista i četnika, od njih čak 26 svećenika.