Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cij: DOMŽALE

Join the Partisans map

Napadaju partizani. 

S skupinom Kamniškog bataljona, drskim manevrom, provali u podružnicu oružničke postaje u Ihanu.

6. ožujka 1943

Ubijeno je dvoje oružnika i zaplijenjeno 27 pušaka, strojnica, municija, hrana i puno opreme. Akcija je trajala 5 minuta.