Napadni neprijateljsko uporište!

 Tvoj cij: MOZIRJE

Join the Partisans map

Napadaju partizani. 

Pridruži se specijalnoj dragovoljnoj brigadnoj bojnoj skupini Šlandrove brigade, koju su štitile druge jedinice i tijekom noći napadni i zauzmi oružničku postaju u Rečici pored Savinje. 

7. listopada 1943

Uništili su ured Štajerskog domovinskog saveza i općinsku zgradu, 7 oružnika ubili i 6 zarobili, zaplijenili 70 pušaka, 4 mitraljeza i 20 pištolja.