Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cij: NOVO MESTO

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

S borcima i borkinjama 15. divizije, uz slabu potporu topova, napadni Novo mesto.

12. studena 1943

Tek kad su 14. studena stigli topovi i haubice, zakopani u šumama Gorjanaca i okolo Trebelnoga, Cankareva i Gubčeva brigada uspiju zaposjesti željezničku postaju. Zauzimanje grada spriječila su njemačka pojačanja.