Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cilj: BREŽICE

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

U Globokom kod Brežica, s četom kozjanskog bataljona, napadni zgradu vaških straža kočevskih Nijemaca (autohtono njemačko stanovništvo u Kočevju). Zaplijenjeno je 14 pušaka.

20. ožujka 1944

Četiri dana kasnije bataljon je u Jelšama na Pohorju prošao kroz tež,ak boj.
Vod SS ih je, zahvaljujući izdajstvu, iznenadio u logoru i nanio im velike gubitke. Palo je 19 boraca troje je bilo ranjenih, a četvoro je uhvaćenih. Izgubili su 7 pušaka
i mitraljez.