Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cilj: BLED

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

Kao borac/borkinja Gradnikove brigade napadni i zauzmi uporište u Srednjoj vasi. 

27. svibnja 1944

Sljedećeg dana, brigada je zauzela još dvoje uporišta, Spodnja Radovna i Zgornje Gorje u blizini Bleda.