Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cilj: VELIKE LAŠČE 

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

Pridruži se borcima 15. brigade XV. divizije u napadnu na logor u Zdenskoj vasi. 

25. veljače 1944

Štab 7. korpusa naredio je svojim jedinicama, da napadnu i unište neprijateljeva uporišta u Velikim Laščama, Zdenskoj vasi i Grosuplju, gdje je bilo oko 1000 neprijateljskih vojnika, uglavnom slovenskih domobrana.