Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cilj: KAMNIK

Join the Partisans map

Napadaju partizani. 

U Stranjama, sjeverno od Kamnika, s Šlandrovom brigadom napadni oružničku postaju, koja štiti tamošnju barutanu. 

7. listopada 1944

Uporište je izgorjelo do temelja, ali se većina posade uspjela spasiti kroz podzemni rov.  Zidanškova brigada je tijekom napada šlandrovaca granatirala Kamnik.