Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cilj: KRANJSKA GORA

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

Kao borac/borkinja motoriziranoga odreda, u Kranjskoj Gori sukobi se s skupinom od približno 1000 okupatorovih vojnika, koje je ranije napadao Jeseničko-bohinjski odred.

7. svibnja 1945

Poslije dva sata borbe predalo se 650 vojnika.