Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cilj: RADLJE OB DRAVI

Napadaju partizani

22. travnja 1945

Lackov odred napadne Radlje ob Dravi.