Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cij: ZAGORJE

Join the Partisans map

Napadaju partizani. 

Kao partizan rudarskih revira sudjeluj u prvom napadu na oružničku postaju. 

8. kolovoza 1941 

Napad nije uspio, poslije pola sata borbe partizani su se povukli. Okupator je imao više mrtvih i ranjenih. Partizani su se povukli bez žrtava.