Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cilj: LJUBLJANA

Join the Partisans map

Napadaju partizani. 

15. i 18. divizija dobile su zadatak zaposjesti ključnu obrambenu točku Orle. Istakni se u borbi i otvori put do Ljubljane. 

7. svibnja 1945 

Boji su bili žestoki. Samo Gubčeva brigada izgubila je 58 vojnika, a više od 70 bilo je ranjenih.