Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cilj: IZOLA

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

S Mornarskim odredom Koper, od oko 30 boraca, napadni uporište u Izoli. 

15. travnja 1945

Razoružali su neprijateljevu posadu i zaplijenili strojnicu, mitraljez i 50 pušaka.