Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cilj: AJDOVŠČINA

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

26. veljače 1945

30. divizija napadne uporište u Taboru kod Črniča, zapadno od Ajdovščine, koju brani oko 80 vojnika. Kao borac/borkinja 18. (Bazoviške) brigade odlučnim jurišom zaposjedni uporište i zaplijeni top kalibra 45 mm.