Napadni neprijateljsko uporište!

Tvoj cij: ILIRSKA BISTRICA

Join the Partisans map

Napadaju partizani. 

S brkinskom četom napadni manji neprijateljski logor kod Mareča. 

4. lipnja 1942

Četa je ubila 3, ranila 1 i zarobila 2 vojnika. Talijanski okupator je u odmazdi zapalio 7 sela,106 kuća i 126 gospodarskih zgrada. Upucali su 26 taoca, 426 je interniranih, dok je 5 aktivista OF vješano.