Napadni neprijateljsku kolonu!

Tvoj cij: KRAŠIĆ (HRVATSKA)

Join the Partisans map

Napadajo partizani.

Brigade Ivana Cankara i Matije Gubca te 2. i 3. bataljon hrvatske udarne brigade, pojačani s mitraljeskom četom 13. proleterske brigade, opkole i napadnu kolonu 3 talijanska bataljona. 

29. siječnja 1943

Borbe su trajale do 2.1. 1943, kad se kolona divizije Lombardija, s tenkovima probila do opkoljenih četa, koje su se u tamnoj noći izvukle iz partizanskog obruča. Neprijatelj je izgubio 98 vojnika i imao 160 ranjenih, izgubio je 70 mula i svu opremu. 
(Približno 2500 – 3000 talijanskih vojnika i 2000 – 2200 partizana.)