Napadni njemački vojni aerodrom!

Tvoj cilj: KOSTANJEVICA NA KRKI

Napadaju partizani.

7. srpnja 1943

Sjeverno od Kostanjevice u Cerklju pored Krke, s borcima Cankarove bojne napadni njemačku vojnu zračnu luku.

U napadu je teško oštećeno 5 aviona. Ovo je prvi napad slovenskih partizana na neprijateljsku zračnu bazu.