Napadni njemačku motoriziranu kolonu!

Tvoj cilj: FRANKOLOVO 

Join the Partisans map

Napadaju partizani. 

Kao borac/borkinja Bračičeve brigade u sutjesci Tesno blizu Stranica kod Frankolova, napadni automobilsku kolonu 2. bataljona 14. SS – puka. 

2. veljače 1945

Između ostalog uništen je kamion s municijom. Pucali su i na putnički automobil u kojem se vozio celjski pokrajinski vijećnik Anton Dorfmeister koji je podlegao ranama. Nacisti su u osveti vješali 99 taoca i jednog upucali. Sve su žrtve doveli iz celjskih zatvora.