Napadni rudnik olova!

Tvoj cilj: BOVEC

Napadaju partizani.

19. prosinca 1943. godine

Kao borac/borka 3. bojne Bazovičke brigade uništi rudnik olova u Rablju.

Na inicijativu boraca koji su prije odlaska u partizane radili u olovnom rudniku u Rablju, 3. bataljon pripremilo je odvažnu diverzantsku operaciju za uništavanje rudnika. Po visokom snijegu i sa tovarom eksploziva na leđima, skupina hrabrih diverzanata s velikim se naporom popela na Spodnji Log, a zatim se spustila u Rabeljsku dolinu između Vršiča i planine Vraška škrbina. Uništila je strojeve, tako da je voda poplavila rudnik, oštetila lokalnu hidrocentralu i zapalila pilanu.