Napadni rudnik!

Tvoj cij: TRBOVLJE

Napadaju partizani.

Zajedno s borcima 1. štajerskog bataljona napadni rudnik u Trbovljama i manju posadu vermanšafta koja se utvrdila na Sv. Planini