Napadni talijansku kolonu!

Tvoj cij: ČRNOMELJ

Join the Partisans map

Napadaju partizani!

S belokranjskim partizanima napadni talijansku terensku kolonu između Črnomelja i Griblja.

6.rujna 1941

U napadu bila su ubijena dva vojnika, a dvoje je bilo ranjenih. U pomoć su im došla pojačanja, od kojih je ubijen jedan podoficir. Partizani su se bez problema povukli.