Napadni ustaše!

 Tvoj cilj: IVANŠČICA (HRVATSKA)

Join the Partisans map

Napadaju partizani. 

30. siječnja 1944

Kao borac/borkinja 14. divizije, udari se s ustašama iz Zlata, na južnoj padini Ivanščice, te ih jurišem na nož natjeraj u bijeg.