Napadni vlak!

Tvoj cilj: SEMIČ

Napadaju partizani.

9. travnja 1943. godine

S Gubčevom udarnom brigadom  napadni vlak u blizini Uršnih sela.

Uništili su lokomotivu i tri vagona te zaplijenili puno hrane koja je poslana u bolnice u Kočevskom Rogu.