Napadni vlak!

Tvoj cilj: RADLJE OB DRAVI 

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

16. siječnja 1944

Kao borac/borka ​​11. SNOUB -a, Miloša Zidanšeka zaustavi na Janževskom Vrhu putnički vlak.

Brigada je zarobila i razoružala 37 neprijateljskih vojnika i oduzela im uniforme, a palo je 18 njemačkih časnika i dočasnika.