Napadni zamak Dob!

Tvoj cilj: TREBNJE

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

S 1. bataljonom udarne brigade Matije Gubca napadni zamak Dob. Tamo je posada voda fašista iz talijanskog 117. bataljona crnih košulja. 

26. prosinca 1942

Brigada Matije Gubca morala se svu noć i sljedeći dana boriti u gorećem zamku iz sobe u sobu. Palo je 19 fašista, zaplijenili su tešku i laku strojnicu te 17 pušaka.