Napadni željezničku postaju Sava!

Tvoj cij: LITIJA

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

Sa Zasavskim bataljonom napadni željezničku postaju Sava.

30. travnja 1943

Bataljon je u napadu pokvario sve sprave, zaustavio vojni transportni vlak namijenjen u Bugarsku te potpuno uništio 36 teretnih vagona blaga s 25 kamiona i lokomotivom.