Obrazac za narudžbu – Magneti

Naruči svoj magnet za hladnjak. Unikatna djela napravljena od drva lijep su dar za mnoge prihode.
Ništa ne kaže “volim te” kao: Smrt fašizmu – sloboda narodu”

jedan komad: 4 € + poštarina

Kada ispunjavate narudžbu, u poruci nam napišite koji motiv želite:

a) Četa i natpis: Smrt fašizmu – Svoboda narodu
b) Drugarica Brina (djevojka s pištoljem) i natpis: Smrt fašizmu – Svoboda narodu
c) Drug Jure (dječak s mitraljezom) inatpis: Smrt fašizmu
d) Drug Sine (dječak s medicinskom torbom) i natpis: “Sloboda naciji”

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA