Odbij neprijateljev napad!

Tvoj cilj: METLIKA

Napada okupator.

14. studena 1944

Jedinicama Belokranjskog partizanskog odreda kod Jurovskog borda odbij napad manje njemačko-ustaške kolone.