Odbrani partizansku bolnicu.

Tvoj cij: Kostanjevica na Krki

Napada okupator.

Njemačke i ustaško- domobranske jedinice napadaju sanitarnu postaju.

14. rujna 1942

Drugovi iz bataljona 4. kordunske brigade i odjel Žumberačko-pokupskog odreda dolaze u pomoć i sprječavaju zarobljavanje teško ranjenih i bolničke opreme.