Oslobodi Bohinjsku Bistricu!

Tvoj cilj: BOHINJSKA BISTRICA

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

5. svibnja 1945

Jeseničko-bohinjski odred, umarširao je u Bohinjsku Bistricu 5. svibnja, poslije snažnog pritiska i granatiranja, te zarobio 15 neprijatelja, zaplijenio 8 teških i 3 lake minobacače, 13 teških mitraljeza i više lakih mitraljeza.