Oslobodi Krško!

Tvoj cilj: KRŠKO 

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

9. svibnja 1945

Kao borac/borkinja 10. divizije oslobodi Krško.