Oslobodi Ljutomer!

Tvoj cilj: LJUTOMER

Join the Partisans map

Napadaju partizani. 

8. svibnja 1945

S Prekmurskom brigadom oslobodi Ljutomer.