Oslobodi Maribor!

Tvoj cilj: MARIBOR

Join the Partisans map

Napadaju partizani.

8. svibnja 1945 

Glavni štab JA za Sloveniju, šalje u Maribor skupinu oficira sa zadatkom formirati komandu grada. Istog dana u grad su stigli 3. i 5. bataljon 3. brigade Narodne odbrane. Posljednje njemačke jedinice napustile su grad 9. svibnja ujutro ali su tijekom povlačenja još uvijek pucale.