Oslobodi Mursku Sobotu!

Tvoj cilj: MURSKA SOBOTA

Napadaju partizani.

Kao borac/borkinja Prekmurske partizanske čete zajedno s Crvenom armijom oslobodi Mursku Sobotu.

3. travnja 1945

Prethodnice Crvene armije, trećeg su travnja zajedno s skupinom Prekmurske partizanske čete umarširale u Mursku Sobotu. Idučeg dana, cijelo je Prekmurje bilo oslobođeno