Oslobodi Pivku!

Tvoj cilj: PIVKA

Join the Partisans map

Napadaju partizani!

27. travnja 1945

20. dalmatinska divizija 4. armade uz potporu dvoje tenkovskih bataljona i divizijskog topništva naletom osvoji Koritnice a nakon tega i Knežak, kojeg je branio 3. bataljon 9. SS-policijskog puka. Tvoj zadatak: s jednim od tenkovskih bataljona oslobodi Pivku!