Oslobodi Ptuj!

Tvoj cilj: PTUJ

Join the Partisans map

Napadaju partizani.  

Zajedno s Crvenom armijom oslobodi Ptuj.

9. svibnja 1945 

Prekmurska je brigada umarširala u Ptuj, gdje su već bile prethodnice bugarskih jedinica.