Oslobodi Rakek!

Tvoj cilj: RAKEK 

Napadaju partizani.

3. svibnja 1945

Zajedno s 29. hercegovačkom divizijom oslobodi Rakek.